Voorwaarden

Op onze diensten zijn de ZeeBoer Standaardvoorwaarden van toepassing.

Onze websites en online tools maken gebruik van cookies die uw IP-adres gebruiken ten behoeve van statistieken.
Eventuele persoons- en bedrijfsgegevens die u ons verstrekt per mail of via de website worden gebruikt om u informatie te verstrekken waar u om vraag. ZeeBoer b.v. slaat uw gegevens op in haar relatiebestand ten behoeve van toekomstige acquisitie of referentie. Voor inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met ons.