Stichting CROW

CROW beheert de RAW-systematiek waarin contractvorming voor de grond-, weg- en waterbouw mogelijk gemaakt wordt. ZeeBoer is marktleider wat betreft RAW-bestekservices.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profit -organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

RAW-systematiek

Stichting CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel. RAW is het kader om afspraken in bouwcontracten goed vast te leggen. Alle bestekteksten die voortvloeien uit de RAW bestekservices van ZeeBoer zijn opgesteld conform de door CROW ontwikkelde RAW-systematiek.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ZeeBoer op of bezoek de www.crow.nl of het kennisportaal www.raw.nl.

Team ZeeBoer

Ons team bestaat uit enthousiaste specialisten. De combinatie van bouwkennis, betrokkenheid, marketing en ICT maakt ons doelgericht, flexibel en slagvaardig.

Onze opdrachtgevers