Mosa

Profiel
Mosa Facades is specialist in keramische gevelsystemen. Geventileerd en niet-geventileerd. Voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Esthetisch van hoog niveau en functioneel. Mosa Facades is onderdeel van de Mosa Groep die zich primair richt op de internationale architectenmarkt. Met als drijfveren vormgeving, functionaliteit en duurzaamheid.

“ZeeBoer is voor Mosa Facades een prettige partij om mee samen te werken, vanwege de duidelijke communicatie, het aandragen van goede oplossingen en het nakomen van afspraken.”
– Mosa Facades bv –

ZeeBoer heeft Mosa Facades ondersteund bij de ontwikkeling en implementatie van de bestekservice. ZeeBoer kwam snel tot de kern door de reeds opgedane kennis van diverse series, kleuren en formaten. Dit heeft ons doen besluiten om te kiezen voor ZeeBoer. In goede samenwerking worden de geveloplossingen (bevestigingssystemen en mogelijke gevelconstructies) nu op een overzichtelijke manier weergegeven.

Over het product
De bestekservices is ontwikkeld voor klanten zodat zij, na een eenvoudig keuzemenu, bestekteksten voor de beoogde toepassing kunnen generen in combinatie met het eigen ontwerp met Mosa geveltegels.

Ervaring met ZeeBoer
ZeeBoer was bij Mosa Facades bekend door de reeds bestaande samenwerking met Mosa Tegels. Dit kwam naar voren in het aanbod van ZeeBoer. De samenwerking is prettig en op een duidelijke wijze gegaan. Gelet op de grote hoeveelheid werk, hebben we samen gekeken naar een goede balans tussen de oplevering en timing van de geleverde diensten.