Griekspoor

Van oudsher specialiseert Griekspoor zich in onderhoud van sloten, vaarten, waterpartijen en in maai- en wegwerkzaamheden. Door de jaren heen zijn daar flink wat activiteiten bij gekomen, zoals verkeersborden, wegmarkeringen, graffitibeheersing, ontwerp, aanleg en renovatie van speelplaatsen en nieuwbouw, renovatie en onderhoud van bruggen en technische installaties.

Projectvoorbeeld Griekspoor