Rockwool Rc-tool succesvol

De door ZeeBoer voor Rockwool ontwikkelde Rc-tool blijkt zeer succesvol te zijn. Het berekenen van de Rc-isolatiewaarde is een hele opgave. De combinatie van lossen Rm-waarden, projectspecifieke en omgevingsfactoren maakt dat dit een klusje is waar je als voorschrijver of adviseur voor gaat zitten. Rockwool besloot om de bestaande productgegevens, die voor de bestekservice gebruikt worden, ook te gebruiken voor haar nieuwe Rc-tool.

De productdata van Rockwool wordt centraal beheerd in Utopis Platform. Hierdoor zijn de gegevens makkelijk aan te passen en altijd actueel. Na de bestekservice wordt dus ook de nieuwe rekenhulp hierdoor aangestuurd. Met het rekenblad dat ZeeBoer aan de database koppelde kan eenvoudig berekend, herberekend en gespeeld worden met verschillende materiaalsoorten en -diktes. Net zo lang tot de perfecte oplossing bereikt is.

De rekentool geeft standaard voorkeuzes die afhankelijk van het project aangepast kunnen worden. De verschillende oplossing van Rockwool worden hierbij gecombineerd met bouwmaterialen van andere leveranciers in de markt.

Bezoek de Rockwool Rekenhulp

Ook een adviestool?

Er zijn meer adviestools denkbaar met Utopis® Platform. Kennis wordt hierdoor bewaard en uw acquisiteurs of verkopers worden ondersteund bij het uitbrengen van een goed advies. Meer affiniteit in minder tijd. Heeft u interesse? Wij denken graag met u mee.