STABU 2 en Bouwbreed

Veel van onze klanten vragen zich af of ze moeten instappen op STABU Bouwbreed. Stel dat u als toeleverancier in de bouw nog geen systeemconfigurator of bestekservice heeft en u vraagt ZeeBoer advies…

Omdat STABU2 nog steeds de leidende systematiek in de B&U is, zou ons advies zijn: begin met STABU2. Heeft u al een bestekservice in STABU2? Houden zo; de komende jaren zit u goed.

Toekomst Bouwbreed

Bouwbreed zit slim in elkaar. Op dit moment wordt echter een pas op de plaats gemaakt met de implementatie van Bouwbreed. Stichting STABU en de softwarehuizen gaan STABU2 weer voorzien van updates en ondersteuning. Een les uit het verleden: ook STABU2 werd niet van de ene op de andere dag omarmd door de branche. Wellicht heeft Bouwbreed heeft toekomst. Wilt u hierin vooroplopen? Voeg dan Bouwbreed specificaties toe aan uw adviestool.

Productspecificaties (FPS) in STABU

Stichting STABU bood in het verleden productspecificaties (FPS) aan. Hierin wordt, anders dan in een systeemconfigurator of bestekservice, het individuele product omschreven. Op dit moment zien we dat andere marktpartijen zoals NBS productspecificaties aanbieden aan fabrikanten. Omdat de bouw spreekt in oplossingen en niet in losse producten, denken wij dat een systeemconfigurator met bijbehorende specificatie, meer aansluit bij de bouw en BIM.

Oplossingen van ZeeBoer

Door bij uw productspecificaties (FPS) ondersteuning aan te bieden, bedient u de bestekschrijver op zijn wenken, is ontsluiting vanaf Bestekservices.nl optimaal en worden fouten in de samenstelling van een specificatie voorkomen.

  • Voorschrijvers krijgen de gewenste keuzehulp
  • Betere navigatie naar de juiste oplossing
  • Voorkom fouten bij de samenstelling van oplossingen

ZeeBoer kan met Utopis® Platform uw bestaande Bouwbreed-specificaties efficiënt uitbreiden met keuzeondersteuning. Ook kan een bestaande bestekservice worden uitgebreid van Bouwbreed.

Ga verder naar maatwerkadviezen >>

De filosofie achter UP

ZeeBoer ontwikkelde Utopis® Platform voor toeleveranciers in de bouw. Utopis® Platform is het enige productinformatie-managementsysteem (PIM) dat voor en door de bouw is ontwikkeld.

Kenmerk is de neutrale inrichting. Hierdoor kan eenvoudig worden ingesprongen op de informatiebehoeften nu en in de toekomst. Productdata wordt in UP gecombineerd met systeem- en bestekinformatie. Daarnaast kunnen referentieprojecten of maatwerkadviezen worden toegevoegd.

  • De PIM voor en door de bouw
  • Neutrale opslag, dus multi-inzetbaar en toekomstgericht
  • Centraal beheer en te koppelen aan vele media

Terug naar oplossingen