Voorschrijvers

ZeeBoer ondersteunt voorschrijvers, ontwerpers en bestekschrijvers met actuele en accurate bestekinformatie. Onze kennistools en bestekservices bieden ondersteuning bij het maken van een keuze. Onderzoek leert ons dat hierdoor kennis beter overgedragen wordt en de kans op foute configuraties geminimaliseerd wordt.

ZeeBoer is een marketing gericht ingenieursbureau en wil een intermediair zijn tussen leveranciers, voorschrijvers en opdrachtgevers in de bouw.

Het door ZeeBoer ondersteunde platform Bestekservices.nl voorziet in leveranciersinformatie, oplossingen en ondersteuning en behoort met de website van de fabrikant en Google tot de met afstand meest geraadpleegde online platforms.

  • Betrouwbare product- en toepassingsinformatie
  • Intermediair tussen fabrikant, voorschrijver en opdrachtgever
  • Beheer van Bestekservices.nl

ZeeBoer werkt ook voor leveranciers, bouwmarketeers en aannemers. Graag lichten we dit toe.