Leicon

Profiel
Leicon Verkeersgeleiding ontwikkelt, produceert en vermarkt prefab oplossingen voor de wegenbouw. Zij bieden opdrachtgevers een concurrerende, snelle en efficiënte oplossing. Door ruime ervaring op het gebied van seriematige productie van prefab betonelementen en grote variatie in afmetingen ontstaan en ontwikkelen zij continue nieuwe producten. Leicon staat bekend als een inventief, ondernemend en innovatief bedrijf.

Leicon heeft voor ZeeBoer gekozen omdat ZeeBoer Utopis heeft ontwikkeld en vanwege de RAW bestekservice. Leicon heeft daarnaast ook de website met CMS bij ZeeBoer laten ontwikkelen. En verder verzorgt ZeeBoer de webhosting, de domeinnamen en het onderhoud voor Leicon.

Over het product
Leicon heeft positieve ervaringen met de afzonderlijke producten. Utopis wordt met name ingezet voor het technische onderhoud van de Leicon website en door de link naar de bestekservice.

Ervaring met ZeeBoer
De ervaring met ZeeBoer is persoonlijk en functioneel. Op technisch vlak en vakinhoudelijk is de samenwerking zeer goed te noemen.

Voorbeeldproject Leicon Verkeersgeleiding

Website Leicon
www.leicon.nl