Stichting Ketenstandaard

Stichting Ketenstandaard

De bouw en installatiewereld zijn volop in beweging. Stichting Ketenstandaard beheert de Sales in de Bouw standaard ten behoeve van transactiedata zoals order, factuur en assortiment. Daarnaast wordt de Nederlandse variant van ETIM beheert door Ketenstandaard. ETIM maakt een (internationale) classificatie van bouw- en installatieproducten mogelijk. ZeeBoer legt koppelingen tussen Sales of ETIM enerzijds en de centrale productdatabase van haar klanten anderzijds.

www.ketenstandaard.nl