Utopis® Platform is een PIM. Maar ook een MDM of DAM. Huh?

PIM

  • Staat voor Product Informatie Management
  • Beheer productinformatie vanuit één centrale bron

MDM

  • Staat voor Master Data Management
  • Lijkt dus op PIM, maar kan breder ingezet worden
  • Denk aan referenties, vakkennis en meer

DAM

  • Staat voor Digital Asset Management
  • Beheer alle informatie in je bedrijf op één plek
  • Denk aan verwerkingsvoorschriften, achtergrondinformatie, tekeningen, etc.

De rode draad van bovenstaande afkorting is dat je informatie maar op één plaats wilt beheren. Dat voorkomt fouten en is kostenbesparend. Utopis® Platform is speciaal voor bouwleveranciers ontworpen. In UP kan productinformatie worden bewaard, maar ook referenties, dealers, systemen en vakkennis. Nog een voordeel: UP hoeft niet dé oplossing te zijn. UP sluit aan aan bij bestaande software.

Onze opdrachtgevers