Marketing automation is een verzamelnaam voor digitale tools die het verkopen van uw oplossingen makkelijker maken. Voorbeelden van marketing automation zijn een slim programma om klanten te emailen. Hierbij wordt het interne marketingproces geautomatiseerd. Je kunt echter ook de acquisitie of het adviestraject digitaliseren. Denk aan een keuzeconfigurator, een slimme rekentool, digitale catalogus of BIM-specificatietool.

Om de vraag te beantwoorden: ja. Speciaal voor de bouw is het automatiseren van marketing interessant. Marketing automation begin met een gecentraliseerd productinformatiesysteem of PIM. Utopis® Platform is een PIM dat speciaal voor de bouw is ontwikkeld.

Lees verder over marketing automation

Utopis® Platform is een PIM. Maar ook een MDM of DAM. Huh?

PIM

  • Staat voor Product Informatie Management
  • Beheer productinformatie vanuit één centrale bron

MDM

  • Staat voor Master Data Management
  • Lijkt dus op PIM, maar kan breder ingezet worden
  • Denk aan referenties, vakkennis en meer

DAM

  • Staat voor Digital Asset Management
  • Beheer alle informatie in je bedrijf op één plek
  • Denk aan verwerkingsvoorschriften, achtergrondinformatie, tekeningen, etc.

De rode draad van bovenstaande afkorting is dat je informatie maar op één plaats wilt beheren. Dat voorkomt fouten en is kostenbesparend. Utopis® Platform is speciaal voor bouwleveranciers ontworpen. In UP kan productinformatie worden bewaard, maar ook referenties, dealers, systemen en vakkennis. Nog een voordeel: UP hoeft niet dé oplossing te zijn. UP sluit aan aan bij bestaande software.

PIM staat voor productinformatiemanagementsysteem. ZeeBoer helpt fabrikanten bij het maken van tools die een goede oplossing voor de bouw configureren. UP (Utopis® Platform) vormt hiervoor de basis.

Binnen een systeemoplossing spelen producten een belangrijke rol. De productdata in UP is niet alleen interessant voor een goede bouwspecificatie. Ook documentatie, productbladen en DoP's maken gebruik van productinformatie uit UP.

Lees meer over Utopis® Platform

Team ZeeBoer

Ons team bestaat uit enthousiaste specialisten. De combinatie van bouwkennis, betrokkenheid, marketing en ICT maakt ons doelgericht, flexibel en slagvaardig.

Onze opdrachtgevers