Inspectietool

Inspectietool

Als bouwleverancier uw inspecties of onderhoudsmetingen standaardiseren en beter begeleiden? Speel als bouwleverancier in op kwaliteitsborging, met behulp van de Utopis® Platform adviestool voor inspecties en onderhoudsmeting. Uw kwaliteitsgaranties gelden onder bepaalde omstandigheden. Ook toekomstig onderhoud speelt hierbij een belangrijke rol.

De adviestool van Utopis® Platform is inzetbaar als ondersteuning van een acquisitiegesprek, maar ook bij een onderhoudsadvies, inspectie of bouwplaatskeuring. Relevante productinformatie, referenties en systeemoplossingen worden gecombineerd met uw eigen kennisbank.

Stroomlijn uw adviezen en inspecties, waardoor medewerkers hun vakkennis delen en optimaal benutten.

Utopis® Platform is niet zomaar een “PIM”

Wilt u als fabrikant of leverancier in de bouw adviseren en uw klant ondersteunen? Utopis® Platform (UP) is het productinformatiemanagementsysteem (PIM) voor de bouw. UP is multi-inzetbaar en verspreidt informatie vanuit één centrale bron. Denk naast een adviesmodule aan documentatiebladen, verwerkingsvoorschriften, een bestekservice, referentiemodule of DoP-generator.

Verwerkingsadviezen gekoppeld aan uw producten en oplossingen

Verwerkingsadviezen gekoppeld aan uw producten en oplossingen

Mobiele apps die altijd en overal de doelgroep ondersteunen

Mobiele apps die altijd en overal de doelgroep ondersteunen

Ondersteuning van opdrachtgever en adviseur

Ondersteuning van opdrachtgever en adviseur

Onze opdrachtgevers